Domácí péče - návrhy na zlepšení

Toto je užší výběr návrhů, které doporučila naše expertní skupina k dalšímu rozpracování. Nyní tyto návrhy analyzujeme a ověřujeme u zákazníků a je možné, že je zařadíme do některé z dalších aktualizací. Upozorňujeme, že toto NENÍ kompletní seznam všech návrhů na zlepšení, které evidujeme.

Podpora pro snazší plánování pravidelného střídání sester u klientů

Usnadníme Vám plánování návštěv v případě, že se u klienta pravidelně střídají dvě nebo více sester. Nově budete moci nastavit u klienta v jaké dny má jít konkrétní sestra ke klientovi. CYGNUS následně při načtení plánu návštěv zohlední toto nové nastavení a Vy již nebudete muset přesouvat klienty v plánu návštěv mezi sestrami.

Potřebujete vědět, kdo má dnes přerušenou péči?

Právě z těchto důvodů se chceme zaměřit na to, abychom Vám vytáhli informace o aktuálním přerušení péče všech klientů do přehledu klientů. Tuto důležitou informaci pak budete mít na první pohled k dispozici.

Sváteční terény

Poskytujete péči o svátcích jinak než v pracovní dny nebo víkendy? Pokud ano, tak z tohoto důvodu umožníme nově nastavit terén, který se bude zobrazovat pouze ve dny, kdy je svátek. Nebude Vám tak překážet v jiné dny, jak je tomu nyní.

Maximum informací od lékaře pro sestry v terénu

Víme, že sestřičky musí mít v terénu co nejvíce informací od lékaře a z toho důvodu jim do MůjCygnus.cz přidáme informaci "požadováno" z poukazu DP/FT. Díky ní se sestřičky dozví, jak mají péči poskytovat.

Elektronický podpis ošetřovatelské dokumentace

Chtěli bychom Vám odbourat nákladnou a složitou práci s tiskem, podepisováním a následným archivováním ošetřovatelské dokumentace. Plánujeme do CYGNUS doplnit možnost elektronického podpisu ošetřovatelské dokumentace. To vše v souladu s platnou legislativou. Díky tomu:

  • ušetříte za tisk této obsáhlé části dokumentace,
  • čas sester, který musí věnovat podepisování všech záznamů, které zapsaly (nově záznamy za celý měsíc podepíší v řádu pár minut),
  • a nakonec tím získáte zjednodušení archivování a skladování stohů papírů. Vše zůstane v souladu s platnou legislativou uložené v CYGNUS.

Zjednodušení zápisu ujetých kilometrů mezi klienty

Stává se Vám, že náš integrovaný nástroj na výpočet vzdáleností nevypočte správnou vzdálenost, kterou sestra ujela mezi klienty a Vy následně musíte tuto vzdálenost pokaždé upravovat? Pokud ano, tak toto chceme zjednodušit a to tak, že pokud jednou takto upravíte vzdálenost, tak při dalším výpočtu vzdáleností CYGNUS tuto vzdálenost použije a Vy ji již nebudete muset upravovat.

Máte návrh, jak by Vám CYGNUS usnadnil práci?