Klienti - návrhy na zlepšení

Toto je užší výběr návrhů, které doporučila naše expertní skupina k dalšímu rozpracování. Nyní tyto návrhy analyzujeme a ověřujeme u zákazníků a je možné, že je zařadíme do některé z dalších aktualizací. Upozorňujeme, že toto NENÍ kompletní seznam všech návrhů na zlepšení, které evidujeme.

Vylepšené plánování ošetřovatelských intervencí

Plánujete některé intervence obden? Stává se Vám, že po založení nového poukazu se stejná intervence naplánuje dva dny po sobě nebo naopak vznikne v plánu dvoudenní mezera, kdy se tato intervence neposkytuje? Cílem úpravy je předejít těmto problémům a zjednodušit Vám plánování intervencí.

Hodnocení záznamu o průběhu adaptace

Formulář Záznam adaptace v sociální dokumentaci chceme rozšířit o možnost zapisovat hodnocení uplynulého období. Dále bychom chtěli přidat možnost porovnání výsledků jednotlivých období, abyste viděli, v jakých oblastech se klient lépe adaptuje a ve kterých oblastech adaptace stagnuje.

Našeptávač na vyplnění adres

Zjednodušíme práci s adresami - při psaní budeme nabízet existující ulice/města/PSČ. Například na základě zadané ulice doplníme město a PSČ.

Přehled kontaktních osob

Vytvoříme přehled kontaktních osob, v němž jednoduše vyhledáte, ke kterému klientovi patří daná osoba na základě telefonního čísla nebo e-mailu. Přehled půjde také snadno exportovat a tisknout pro použití například na recepci.

Zrychlení práce s nástrojem přidání naplánovaných intervencí

Zdravotní sestry zadají do CYGNUS téměř 3 miliony záznamů měsíčně. Chceme se proto na tento nástroj podívat ještě jednou a najít vylepšení, která by jim práci usnadnila a urychlila.

Předání služeb

Předání služeb je jedna z nejvíce používaných částí CYGNUS, a proto bychom zde chtěli vylepšit několik oblastí, abyste zde našli správné informace, aby se Vám nástroj lépe používal a byl přehlednější. Určitě plánujeme upravit zobrazování počtu přítomných a nepřítomných klientů tak, abyste na první pohled poznali, kdo je dnes nepřítomný a z jakého důvodu.

Plán péče

V plánu péče se chceme zaměřit na nové typy frekvencí činností, které Vám umožní lépe plánovat pravidelné činnosti klientů. Díky tomu budete schopni naplánovat činnosti s frekvencí např. 1x měsíčně, 1x za 14 dní, 1x za tři měsíce, každý druhý den apod.

V druhém kroku bychom se chtěli podívat, jestli by se dal individuální plán péče přeskládat do jednodušší podoby, se kterou by se Vám lépe pracovalo, a kterou byste si mohli přizpůsobit vlastnímu provozu. Chceme umožnit vytvořit plány péče do budoucnosti, abyste si je mohli připravit s předstihem.

Vylepšení evidence medikace o nové možnosti

Chtěli bychom se zaměřit na vylepšení evidence medikace tak, aby se Vám lépe plánovalo a zapisovalo podávání léků. Plánujeme podívat se na tyto oblasti:

  • Možnost plánovat změnu medikace i do budoucna, kdy Vám lékař naplánuje, že první týden se má podávat celá tableta a další týden se má podávat jen polovina nebo se má změnit frekvence podávání.
  • Dále se podíváme i na rozšíření variant četností podávání léků (např. každé 4 hod., každé tři dny, podání léku v přesný čas, podávání v konkrétní dny nebo následující dva týdny platí tato medikace a další dva týdny již jiná).
  • Setkali jsme se i s tím, že by Vám pomohla možnost zapisovat velikosti tablet ve formě zlomku, např. 1/3.
  • Podíváme se i na automatické nabízení podávaných léků při zapisování ošetřovatelské realizace, kde bychom chtěli rozšířit formy podání o další nové varianty (např. podání kapek do očí).

Hromadné zapsání zpětně uznaných zdravotních výkonů od počátku roku

Obvykle pokud vznikne nový zdravotní výkon, tak se na nás v průběhu roku obrátíte s žádostí, že byste chtěli tento výkon doplnit od počátku roku a vykázat jej na pojišťovnu. Většinou je na vině pojišťovna, která čeká s nasmlouváním výkonu. Bohužel za současných podmínek to není nic jednoduchého a většinou to zůstane na Vás, kdy musíte projít všechny klienty a všechny dny. Proto bychom chtěli přidat nástroj, který Vám tuto práci usnadní.

Nutriční dokumentace

Přidat souhrnné zobrazení všech vah a BMI klientů. Dále pak zjednodušit zadávání množství snědených porcí za celý den tak, ať nemusíte zadávat zvlášť snídani, oběd a večeři.

Řízení organizace - vylepšení práce se složkami

Plánujeme vylepšit práci organizacím, které mají dokumentů hodně a potřebovaly by složitější členění - například podsložky, další barvy, rozlišení podle služby a další.

Snížení rizika, že sestra omylem zapíše péči u dvou klientů ve stejný čas

Chtěli bychom se zaměřit na kontrolu, která by zajistila, aby nebylo možné zapsat péči u dvou klientů na stejný čas.

Testování COVID - výrobce testu v ISINu

Od počátku června ISIN požaduje povinné vyplnění výrobce antigenního testu. 15. 6. 2021 ÚZIS zveřejnil pravidla, ze kterých jsme se dozvěděli, jak Vám můžeme i v tomto bodě ulehčit práci. Nově tak budete mít možnost zadat výrobce testu v CYGNUSu, kde bude vyplnění výrobce jednodušší a pohodlnější než v ISINu.

Máte návrh, jak by Vám CYGNUS usnadnil práci?