Rychlost programu

Každým okamžikem, který trávíte u počítače zpracováváním nezbytné administrativy, ukrajujete kus z Vašeho času, který byste mohli věnovat Vašim klientům. Proto dlouhodobě usilujeme o to, aby CYGNUS pracoval co možná nejrychleji.

Spustili jsme projekt, jehož cílem je zoptimalizovat rychlost částí, které uživatelé CYGNUSu každý den využívají nejvíce.

V rámci projektu vyvíjíme nástroj, který nám umožní rozpoznat, kde je pravděpodobná příčina zpomalování programu. Bude-li tedy některý z našich zákazníků mít dlouhodobý problém s prací s CYGNUSem, budeme schopni na jeho potíže rychleji najít lék.

S jakými daty pracujeme?

V první fázi hledáme slabá místa, tedy všechny faktory, které mohou způsobovat, že Váš CYGNUS pracuje pomalu. Nový nástroj nám umožní identifikovat tyto faktory tím, že nám poskytne důležitá data celkem ve třech oblastech:

  • Rychlost počítače, na kterém je CYGNUS spuštěný. Je-li Váš počítač zastaralý a jeho parametry neodpovídají nárokům CYGNUSu, může docházet k výraznému zpomalování programu i během naprosto běžných operací.
  • Rychlost a stabilita sítě, ke které je počítač připojený. U zdlouhavého načítání dat a zpracování operací mohou být příčinou časté výpadky sítě, nebo její zahlcením, když se v konkrétní okamžik do sítě připojí mnoho uživatelů současně.
  • Rychlost našich serverů. Pracujete-li s velkým objemem dat, zpracování některých úkonů zabere větší množství času.

Data budeme sbírat v průběhu času a následně je vyhodnotíme. Díky tomu budeme schopni rozpoznat, jaká vylepšení by mohla zvýšit rychlost programu a ušetřit Vám tak čas strávený u počítače.

Harmonogram vývoje

  • 1. 1. 2022 - Začínáme s analýzou