Stravovací provoz - návrhy na zlepšení

Toto je užší výběr návrhů, které doporučila naše expertní skupina k dalšímu rozpracování. Nyní tyto návrhy analyzujeme a ověřujeme u zákazníků a je možné, že je zařadíme do některé z dalších aktualizací. Upozorňujeme, že toto NENÍ kompletní seznam všech návrhů na zlepšení, které evidujeme.

Zámky objednávek

Sjednotíme nastavení uzamykání objednávek stravy pro klienty, zaměstnance i cizí strávníky. Nastavení na jednom místě bude přehlednější.

Umožníme zamykání jednotlivých variant nebo omezíme změny v objednávkách vybraných variant tak, aby se Vám na poslední chvíli výrazně nezměnil počet objednávek např. u kusových receptur.

Jídelní lístek

V rámci druhu jídla půjde kopírovat jednotlivé varianty. Pokud používáte varianty jídel, které jsou si velmi podobné, kopírování Vám výrazně zrychlí práci.

Při sestavování jídelního lístku urychlíme také zadávání zatržítek a to pomocí klávesové zkratky. Ale také pomocí hromadného zadání zatržítek pro celou recepturu.

Pokud používáte více výdejek pro jeden jídelní lístek, v budoucnu uvidíte tuto informaci také v přehledu jídelních lístků.

Objednávky stravy

V nástroji Porovnání objednávek stravy bude možné volitelně ignorovat noční směny. To Vám zpřehlední kontrolu, pokud u Vás noční směny nezahrnujete do stravovací povinnosti nebo nároku na stravu.

Program si bude pamatovat nastavení filtru v Objednávkách stravy. Používáte-li stále stejné nastavení filtru, např. objednáváte-li stále stejné skupině zaměstnanců, zrychlí to Vaši práci.

Nástroj Načíst objednávky stravy dle měsíčního plánu půjde nově filtrovat podle skupiny strávníků. Objednáváte-li opakovaně například zaměstnancům označeným jako "denní", "HPP", nebo třeba "jedlíci", bude orientace v seznamu jednodušší.

V tisku Přehled variant umožníme nové řazení seznamu podle klíče Dieta - Forma stravy - Klient. Můžete tak vydávat několik jídel shodných podle diety a formy stravy pro více klientů najednou.

Chtěli bychom umožnit objednávky stravy v Přehledu přítomnosti na více než jeden týden. Bylo by tak možné objednat na delší období rychleji a zároveň rychleji delší období kontrolovat.

Výdejka

Budete-li v budoucnu nahrazovat surovinu ve výdejce, předvybereme Vám následující podle abecedy. Vyslyšeli jsme tak Vaši častou připomínku.

Umožníme zvětšovat písmo ve vybraných tiskových sestavách určených do provozu kuchyně. Chápeme, že zrovna zde to potřebujete více než jinde.

Tisk Rozpis pro kuchyň doplníme o možnost stránkovat dle druhů jídel. Můžete si pak jednoduše rozdělit stránky pro jednotlivé části dne.

Výdejku dle jídel půjde nově seskupit dle formy stravy a místa odběru.

Umožníme tisk více výdejek dohromady také pro výdej z více skladů najednou. Používáte-li více skladů jen z důvodů evidence DPH, pak bude výdej podle jednotného tisku ze skladu výrazně jednodušší.

Centrální jídelní lístky

V přehledu skladových zásob si budete moci nově zobrazit informaci, zda jsou zásoby lokální nebo centrální. Jednoduše tak rozlišíte ty zásoby, které jste si do svého skladu doplnili sami.

Obdobně také přidáme do Jídel a receptur sloupec s rozlišením lokální a centrální jídla i receptury. Na první pohled tak uvidíte, která jídla jste si přidali jen lokálně.

Sklady

V tisku dokladu umožníme vypnout zobrazení pole s dodavatelem, tím na výdejce uspoříte mnoho místa potřebného pro tisk skladových zásob. Navíc v tisku Výdejky bude možné zapnout tisk popisu dokladu, který zadáváte v programu. Zrychlí to orientaci také v papírové podobě dokladu.

Tisk Příjmy a výdaje doplníme o seskupení dle zásob a jejich podrobný výpis dle skladových pohybů.

Na kartě sladové zásoby OOPP zobrazíme nově informaci o nastavení vracení. Na první pohled tak uvidíte, kam se bude ochranná pomůcka vracet.

Máte návrh, jak by Vám CYGNUS usnadnil práci?