Terénní služby

Naši zákazníci, kteří provozují sociální terénní služby, zatím využívají informační systém ORION. Nyní pro ně připravujeme nový modul přímo do informačního systému CYGNUS. Při vývoji tohoto modulu jsme zapojili naše zákazníky, aby si vytvořili program, který jim bude vyhovovat, a ve kterém se jim bude dobře pracovat. Realizovali jsme již dva dotazníky, ve kterých nám dávali zpětnou vazbu na to, co se jim víc líbí a jaké řešení by preferovali. Výsledkem je modul, který obsahuje přesně takové nástroje a funkce, které jsou pro Vás opravdu důležité.

Poskytovatelé, kteří nabízí pobytové, ambulantní, i terénní služby, tak nově budou moci pohodlně využívat pouze jeden informační systém: CYGNUS.

V čem bude CYGNUS lepší než ORION?

CYGNUS je cloudový systém napsaný v nové technologii a postavený na nové architektuře. Co to pro Vás znamená? Třeba to, že Vám konečně můžeme přinést zásadní inovace, které v původním systému nebyly realizovatelné. Nové řešení Vám tak přináší následující možnosti:

 • Pracovat můžete odkudkoliv, stačí Vám počítač nebo notebook s připojením k internetu a operačním systémem Windows. Už nepotřebujete terminálový přístup, ani nemusíte chodit osobně do kanceláře, abyste se připojili k lokální síti.
 • Mobilní přístup - speciální webová aplikace, kterou spustíte na vlastním chytrém telefonu. Díky ní máte neustále u sebe svůj denní plán s možností zaznamenat provedení, napsat si poznámky či zavolat a navigovat se ke klientovi.
 • Přebíráme na sebe provoz systému - o provoz, aktualizace a bezpečnost serverů se staráme my, Vy si vystačíte s počítačem a internetem.
 • Vhodnější licencování - nově terénní služby licencujeme na počet pracovníků (pečovatelky, které provádí realizaci u klientů), nikoliv na počet klientů.
 • V rámci licence máte k dispozici agendu Zaměstnanců - můžete tak zpracovávat docházku přímo v programu či evidovat vzdělávací potřeby dle standardů kvality č. 10.
 • Více současně otevřených oken - přinese Vám urychlení práce při zapisování a vyhledávání informací.
 • Export do Excelu - všechna data, která se v programu evidují v tabulkách, lze exportovat do Excelu.

Výhody řešení pro vedoucí

Když už vytváříme zcela nový program, snažíme se jej co nejvíc vylepšit na základě našich zkušeností a na základě zpětné vazby, kterou od Vás máme. Podívejte se, na co se můžete v CYGNUSu těšit:. 

 • Vylepšili jsme průvodce přidání nového klienta. Nově se nabízí vyplnění údajů, které potřebujete pro správné fungování programu (terén, trasa, adresa péče atd.).
 • Program si nově pamatuje historii údajů (např. trasa, terén, adresa poskytované péče atd.). Díky tomu si můžete naplánovat změny do budoucna.
 • Můžete mít vlastní texty v tiskových sestavách - všechny tiskové sestavy lze libovolně přejmenovat, je možné vložit až šest podpisů a vlastních textů na začátku a konci sestavy.
 • Při ukončení klienta na službě se automaticky ukončí i smlouva klienta. Získáte tak jednoznačné statistiky o počtu klientů k danému datu.
 • Jednodušší je i generování textových dokumentů přímo v interním editoru, s možností hromadného uložení na karty klientů a nově i u zaměstnanců (např. dodatky smlouvy, pracovní smlouvy).
 • Přidali jsme i novou možnost přerušení péče, takže můžete zvlášť přerušit úkony péče a ponechat jen rozvoz obědů.
 • Zpřehlednili jsme plánování návštěv tak, aby se pečovatelkám lépe plánovala práce. Nově můžete naplánovat i pracovní činnosti (např. porady). Díky webové aplikaci se naplánované návštěvy zobrazí pečovatelkám přímo v mobilu a tak vědí koho mají navštívit. Vedoucí pak aktuálně vidí, koho pečovatelka navštívila.
 • Více informací na jednom místě - nově už přímo v okně realizace péče vidíte i přehled pracovních činností a docházku pečovatelky (příchod do práce, odchod k lékaři, přestávky atd.).
Všechny důležité informace máte k dispozici na jednom místě
Všechny důležité informace máte k dispozici na jednom místě
 • Zjednodušili jsme předávání a sdílení informací díky tomu, že záznamy péče a realizaci péče pečovatelky zapisují jen na jedno místo. Záznamy lze připomínat i ostatním pracovníkům.
Informace mají přehledně k dispozici všichni pracovníci
Informace mají přehledně k dispozici všichni pracovníci
 • Větší variabilita - vyúčtování se pro každou registrovanou službu nastavuje zvlášť, a tak si například můžete nastavit různé texty na pokladních dokladech.
 • Nově bude možné posílat vyúčtování pro klienta i elektronicky přímo do e-mailu.
 • Ušetříme Vám práci - vyúčtování péče bude možné spojit s elektronickým výpisem z banky.
 • Můžete si vytvořit vlastní formuláře, které si na rozdíl od Orionu upravíte podle vlastních potřeb. Například u formuláře Zhodnocení stavu klienta můžete vypustit informace, které nezjišťujete pro daný typ služby.
 • Pokud potřebujete evidovat ještě nějaký jiný údaj o klientovi, který v programu není (očkování aj.), můžete si vytvořit libovolný nový údaj a dále s ním pracovat. Můžete si jej přidat jako sloupec do přehledu klientů, filtrovat podle něj, či tisknout seznamy.
 • Nově bude možné si rychle a přehledně zobrazit aktuální klienty za Vámi vybrané období.
 • Přidali jsme statistiku dle poskytované péče v jednotlivých obcích, obcích s rozšířenou působností a krajích.
Ve statistice lze přehledně filtrovat data
Ve statistice lze přehledně filtrovat data

Výhody řešení pro pečovatelky

 • Pečovatelky mají k dispozici i webovou aplikaci, ve které vidí, které klienty mají v daný den navštívit. Současně zde vidí informace o klientovi (zápis z poslední návštěvy, kontakty na příbuzné nebo informace z plánu péče). Přímo v mobilu mohou potvrdit návštěvu u klienta, zapsat docházku a pracovní činnosti (např. cesta na poštu, poradu atd.).
 • Čas přesunů mezi klienty se bude počítat automaticky. Tím Vám ulehčíme práci s evidencí a následnými statistkami.
 • Záznam péče zapisuje pečovatelka jen na jedno místo současně s realizací péče.

Co CYGNUS bohužel nebude umět?

Pro nízký počet uživatelů jsme se rozhodli nepřipravovat agendu kompenzačních pomůcek.

Harmonogram vývoje

Plánované vydání: 2022.

V první polovině roku chceme produkt odpilotovat v několika pečovatelských službách a do konce roku 2022 převést všechny stávající zákazníky na novou verzi. Provoz informačního systému ORION plánujeme ukončit na konci roku 2022.

 • 1. 6. 2021: Vývoj již naplno běží, jsme zhruba ve 20 % projektu.