Zaměstnanci - návrhy na zlepšení

Toto je užší výběr návrhů, které doporučila naše expertní skupina k dalšímu rozpracování. Nyní tyto návrhy analyzujeme a ověřujeme u zákazníků a je možné, že je zařadíme do některé z dalších aktualizací. Upozorňujeme, že toto NENÍ kompletní seznam všech návrhů na zlepšení, které evidujeme.

Kontrola přečerpání nároku na dovolenou nebo odpracování více hodin, než na kolik je DPP

Chtěli bychom do CYGNUS přidat dvě nové kontroly.

  • První z nich by měla snížit riziko, že zaměstnanec omylem vyčerpá více hodin dovolené, než na který má nárok.
  • Druhá kontrola by pohlídala, že zaměstnanec na DPP neodpracuje víc hodin, než kolik s ním máte v dohodě nasmlouváno.

Zjednodušení přidání dalšího pracovního poměru, prodloužení poměru, změna pracovní pozice

V CYGNUSu se každý rok eviduje přes 26 000 nových pracovních poměrů. Některé z nich představují přidání nového pracovního poměru, některé prodloužení stávajícího pracovního poměru a některé změnu pracovní pozice. Víme, že provést správně všechny kroky ve správný čas není vždy snadné a ne vždy Vás systém vede intuitivně. Komplikovanost se zvýší, když používáte docházkovou čtečku nebo když si pozdě uvědomíte, že jste tuto změnu v CYGNUSu neprovedli. Proto se chceme zaměřit i na tuto problematiku.

Plánujeme upravit přidání nového pracovního poměru tak, aby Vás systém provedl přidáním nového pracovního poměru formou dotazníku a všechny následné kroky by provedl sám. Průvodce by zajistil i přesuny identifikačních údajů (otisků a čísel čipů) ve správný den tak, aby si zaměstnanec v den změny pracovní pozice svými otisky zaznamenával pracovní dobu na nové pozici.

Výkaz odpracované doby pro každého zaměstnance

Každému zaměstnanci umožníme vytisknout svůj Výkaz odpracované doby. Ušetříme tak čas vedoucím pracovníkům, kteří výkazy nyní tisknou a předávají zaměstnancům. Také bychom chtěli přidat zaměstnancům možnost elektronického schválení výkazu.

Ukončení zaměstnance a odebrání plánovaných akcí

Chtěli bychom vyřešit problém, který nastává v případě, že u Vás zaměstnanec končí a Vy u něj evidujete spoustu údajů naplánovaných do budoucna. Chceme proto rozšířit ukončení pracovního poměru o následující možnosti:

  • Odmazání plánovaných lékařských prohlídek po datu ukončení.
  • Odmazání plánovaných vzdělávacích aktivit po datu ukončení.
  • Zrušení čísla čipu k datu ukončení, abyste tento čip mohli dát jinému zaměstnanci.
  • Odmazání plánovaných směn v rozpisu směn.

Komunikace se mzdovými programy

Plánujeme přidat podporu pro export do mzdového programu FLUXPAM 5.

Pokud používáte KS Program, tak pro Vás plánujeme přidat export Měsíčního plánu.

Dále Vám chceme zjednodušit práci a snížit riziko chyb v evidenci nároků na dovolenou. Proto se podíváme, zda by bylo možné importovat počty hodin nároků na dovolenou ze mzdového programu Avensio.

Zpřehlednění práce s docházkovou čtečkou

Při práci s docházkovou čtečkou bychom chtěli vyřešit následující neduhy:

  • Pokud autorizujete zaměstnance do docházkové čtečky, tak se nyní v CYGNUS nedozvíte, jestli se zaměstnanec do čtečky již nahrál nebo ještě ne. Toto bychom chtěli zpřehlednit. Nově tak uvidíte, že byl zaměstnanec do čtečky úspěšně nahrán a když půjdete ke čtečce, zaměstnance v ní najdete.
  • Dále chceme zlepšit informování o stavu stažení identifikačního údaje z docházkové čtečky do CYGNUS.
  • Zautomatizujeme změnu příjmení zaměstnance na docházkové čtečce.

Vzdělávací povinnosti zaměstnanců

Chtěli bychom se zaměřit na to, aby vzdělávací povinnost byla vypočtena vždy správně. Při výpočtu zohledníme dodatečné změny pracovní pozice, ukončení zaměstnance a delší nepřítomnost zaměstnance.

Zjednodušení a zpřehlednění práce při plánování dovolené

Nejprve chceme zaměstnancům umožnit odesílat požadavky na dovolenou svým vedoucím přímo v CYGNUS. Ti by pak viděli, kdo a na kdy žádá dovolenou a požadavek by mohli buď schválit nebo zamítnout.

Dále chceme přidat plán dovolené na celý rok. Přehledně tak uvidíte, v jaké dny a měsíce plánuje zaměstnanec čerpat dovolenou, případně mu ji zde můžete rovnou i přeplánovat na jiné dny.

Zjednodušení evidence přesčasů

V měsíčním plánu umožníme plánovat přesčasy a čerpání náhradního volna zaměstnanců. Bude tak možné v jeden den naplánovat zaměstnanci směnu a práci přesčas.

Chtěli bychom se zaměřit i na možnost odlišení přesčasů dle výše příplatku. Přehledně tak uvidíte, za kolik hodin zaměstnanec čerpá 25 % příplatek a za kolik čerpá 50 % příplatek.

Pokud ve výkazu zaměstnance zpětně hledáte nějakou nesrovnalost a zaměstnanec k tomu má ještě proplacený přesčas, tak se Vám tento proplacený přesčas započte do salda, díky čemuž se stávají zobrazená čísla ve výkazu nepřehledná. Proto chceme do salda zohlednit proplacený přesčas až v době, kdy je celý měsíc uzavřený.

Předání informaci zaměstnanci

V MůjCygnus bychom chtěli zaměstnancům zpřístupnit termíny plánovaných lékařských prohlídek a plán směn v dlouhodobém plánu.

Stolní identifikátor na čipy se speciálním číslem

Některé čipy mají speciální číslo, které začíná několika nulami. Docházková čtečka s tímto číslem bohužel nedokáže pracovat. Proto při načtení čipu do CYGNUS pomocí stolního identifikátoru tento případ ošetříme tak, aby si s tím docházková čtečka poradila.

Máte návrh, jak by Vám CYGNUS usnadnil práci?